اصلی ,حقوق , پیش ,مدنی ,رشته ,آئین , پیش نیاز ,اصلی  پیش ,حقوق مدنی ,رشته حقوق ,آئین دادرسی ,آئین دادرسی کیفری

«معرفی رشته حقوق – مقطع کارشناسی»

-: ۱۹ / ۰۵ / ۱۳۹۶ | ----: دانستنی های حقوقی

معرفی رشته حقوق < مقطع کارشناسی>

مقدمه:
به منظور هماهنگ ساختن آموزش حقوق در دانشکده های حقوق کشور و منطبق ساختن ان با آئین نامه های آموزش عالی مصوب شواریعالی برنامه ریزی برنامه ای بوسیله کمیته تخصصی حقوق گروه علوم انسانی تهیه و تدوین یافته است، مشخصات کلی این برنامه که به تصویب شورایعالی برنامه ریزی رسیده است به شرح زیر است:

طول دوره تحصیل

حداقل و حداکثر تحصیل در دوره کارشناسی رشته حقوق مطابق آئین نامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی است کلیه دروس حداکثر در ۸ ترم ارائه می گردد طول هر ترم ۱۷ هفته است و زمان آموزش هر واحد درس از نوع نظری هفته ای یک ساعت و عملی ۲ ساعت است.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته حقوق ۱۳۵ واحد به شرح زیر است:
۱-۳- دروس عمومی ۲۰ واحد
۲-۳- دروس پایه ۱۵ واحد
۳-۳- دروس اصلی- تخصصی ۹۴ واحد
۴-۳- دروس اختیاری ۶ واحد

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دانشگاه با جمع شرایط مقتضی می توانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند.
۱-۴- در قضا
۲-۴- در مسائل تحریر دعاوی که شامل بازپرسی و دادیاری است.
۳-۴- در مسائل تحریر ادله مانند معاینه محل و استماع گواهان محلی و استماع اظهارات متداعین معذور از حضور در دادگاهها به دلائل مختلف از قبیل مرض و غیره.
۴-۴- در ادرات تصفیه ورشکستگی و سرپرستی محجورین فنی و حقوقی
۵-۴- در ادارات اجرای احکام (مدنی و کیفری)
۶-۴- در ادارات ثبت اسناد و املاک
۷-۴- در دفاتر اسناد رسمی بصورت سردفتر و دفتریار
۸-۴- در وکالت دعاوی خصوصی و دولتی (داخلی و خارجی)
۹-۴- در تنظیم قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی که تخصص لازم دارد.
۱۰-۴- مشاوران حقوقی (کارشناس حقوقی ) در وزارتخانه ها و موسسات دیگر دولتی

ضرورت و توانایی

ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره با توجه به موارد زیر معلوم می شود:
۱-۵- آموزش وسیع و همه جانبه رشته های عرفی و اسلامی حقوق در رابطه با یکدیگر
۲-۵- تحقیقات عامی در سطح جهانی برای هم سطح نگاه داشتن رشته های فرهنگ اسلامی که بخصوص در دوره های کارشناسی ارشد و تخصصی
۳-۵- آموزش و تحقیق در رشته های حقوق سایر ملل و واقوام که با کشور ما ارتباطات (سیاسی و بازرگانی و فرهنگی واقتصادی) دارند.


 

 دروس دوره هشت ترمی رشته حقوق

 


                                

خیر   نام درس (اختیاری) نوع    
ترم ۱
۱   مقدمه علم حقوق خیر اصلی     
۲   حقوق جزای عمومی – ۱ خیر اصلی     
۳   حقوق اساسی – ۱ خیر اصلی     
۴   حقوق مدنی – ۱ اشخاص و حمایت از محجورین خیر اصلی     
ترم ۲
۵   مبانی علم اقتصاد خیر پایه     
۶   کیفرشناسی خیر اصلی     
۷   حقوق اساسی – ۲ خیر اصلی  پیش نیاز  
۸   حقوق جزای عمومی – ۲ خیر اصلی  پیش نیاز  
۹   حقوق اداری – ۱ خیر اصلی     
۱۰   حقوق مدنی – ۲ اموال و مالکیت خیر اصلی  پیش نیاز  
ترم ۳
۱۱   مبانی علم اقتصاد خیر اصلی     
۱۲   حقوق جزای عمومی – ۳ خیر اصلی  پیش نیاز  
۱۳   حقوق بین المللی عمومی – ۱ خیر اصلی     
۱۴   حقوق اداری – ۲ خیر اصلی  پیش نیاز  
۱۵   حقوق تجارت – ۲ خیر اصلی  پیش نیاز  
۱۶   حقوق مدنی – ۳ کلیات و قراردادها خیر نامشخص  پیش نیاز  
۱۷   آئین دادرسی مدنی – ۱ خیر اصلی     
ترم ۴
۱۸   حقوق بین المللی عمومی – ۱ خیر اصلی     
۱۹   اصول فقه – ۱ خیر اصلی     
۲۰   متون فقه – ۱ خیر اصلی     
۲۱   حقوق تجارت – ۳ خیر اصلی  پیش نیاز  
۲۲   حقوق مدنی – ۴ الزامات خارج از قراردادها خیر اصلی  پیش نیاز  
۲۳   آئین دادرسی مدنی – ۲ خیر اصلی  پیش نیاز  
۲۴   متون حقوقی – ۱ خیر اصلی     
ترم ۵
۲۵   بزهکاری اطفال – ۲ خیر اصلی     
۲۶   اصول فقه – ۲ خیر اصلی  پیش نیاز  
۲۷   متون فقه – ۲ خیر اصلی  پیش نیاز  
۲۸   حقوق تجارت – ۴ ورشکستکی و تصفیه خیر اصلی  پیش نیاز  
۲۹   حقوق مدنی – ۵ خانواده خیر اصلی  پیش نیاز  
۳۰   آئین دادرسی مدنی – ۳ خیر اصلی  پیش نیاز  
۳۱   متون حقوقی – ۲ زبان خارجی تخصصی خیر اصلی  پیش نیاز  
۳۲   جرم شناسی خیر اصلی  پیش نیاز  
ترم ۶
۳۳   مالیه عمومی خیر اصلی     
۳۴   مبانی جامعه شناسی خیر اصلی     
۳۵   جامعه شناسی حقوق خیر اصلی     
۳۶   متون فقه – ۳ خیر اصلی  پیش نیاز  
۳۷   حقوق مدنی – ۶ عقود معین قسمت الف خیر اصلی  پیش نیاز  
۳۸   آئین دادرسی کیفری – ۱ خیر اصلی  پیش نیاز  
۳۹   حقوق بین الملل خصوصی – ۱ خیر اصلی  پیش نیاز  
۴۰   حقوق جزای اختصاصی – ۲ خیر اصلی  پیش نیاز  
۴۱   حقوق کار خیر اصلی  پیش نیاز  
ترم ۷
۴۲   حقوق دریایی خیر اصلی     
۴۳   حقوق مدنی – ۷ عقود معین قسمت ب خیر اصلی  پیش نیاز  
۴۴   آئین دادرسی کیفری – ۲ خیر اصلی  پیش نیاز  
۴۵   کارتحقیقی – ۱ خیر اصلی     
۴۶   حقوق بین الملل خصوصی – ۱ خیر اصلی  پیش نیاز  
۴۷   حقوق جزای اختصاص – ۳ خیر اصلی  پیش نیاز  
۴۸   قواعد فقه خیر اصلی  پیش نیاز  
۴۹   پزشکی قانونی خیر اصلی  پیش نیاز  
ترم ۸
۵۰   ایات الاحکام خیر اصلی     
۵۱   حقوق بیمه خیر اصلی     
۵۲   حقوق مدنی – ۸ شفعه و وصیت خیر اصلی  پیش نیاز  
۵۳   کارتحقیقی – ۲ خیر اصلی  پیش نیاز  
۵۴   قواعد فقه – ۲ خیر اصلی  پیش نیاز  
۵۵   حقوق تطبیقی خیر اصلی     
۵۶   ادله اثبات دعوی خیر اصلی  

----

منبع اصلی مطلب : وبلاگ جامع حقوقی
برچسب ها : اصلی ,حقوق , پیش ,مدنی ,رشته ,آئین , پیش نیاز ,اصلی  پیش ,حقوق مدنی ,رشته حقوق ,آئین دادرسی ,آئین دادرسی کیفری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : معرفی رشته حقوق – مقطع کارشناسی